ساخت فروشگاه تفکر سیستمی خرید 47
حذف در پنل کاربری [X]
تبدیل واحد های اندازه گیری به یکدیگر راحت تر از آب خوردن

تبدیل واحد های اندازه گیری به یکدیگر راحت تر از آب خوردن

توضیحات:یک مایل چند کیلومتر است؟ پوند را به اونس تبدیل کرده اید؟ به گرم چطور؟!
واحد های اندازه گیری در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت هستند و شما برای محاسبه می بایست یا همه آنها را بشناسید و یا از ابزای برای تبدیل واحد های متنوع استفاده کنید.
همچنین یکی از دغدغه های اکثر افرادی که با محاسبات سر و کار دارند این است که این تبدیل کردن ها اکثراوقت گیر و اعصاب خورد کن هستند.برای این که از شر این محاسبات راحت شوید می توانید این سایت بسیار کاربردی را امتحان کنید و تبدیل های خود را به صورت آنلاین و به سرعت انجام دهید.این سایت واحد های رایج در هریک از موضوعات زیر را به یکدیگر تبدیل میکند:
 • -فاصله
 • -مساحت
 • -سرعت
 • -شتاب
 • -وزن
 • -دما
 • -چگالی
 • -فشار
 • -حجم
 • -انرژِی
 • -نیرو
 • -گشتاور
 • -قدرت
 • -کامپیوتر
 • -زمان
 • -غلظت
 • -نور
 • -آنتالپی
 • -شار
 • -زاویه
 • -مقدار ماده
آموزش استفاده:
 1. 1.به سایت "http://dataunit.ir" مراجعه کنید.
 2. 2.بر روی موضوع مورد نظر مثلا سرعت کلیک کنید.
 3. 3.در قسمت "تبدیل از" واحدی را که میخواهید به واحد دیگری تبدیل کنید مثلا متر بر ثانیه انتخاب کنید.
 4. 4.در قسمت "تبدیل به" واحدی را که میخواهید واحد قبلی به آن تبدیل شود مثلا متر بر دقیقه وارد کنید.
 5. 5.در قسمت "مقدار برای تبدیل" عدد مورد نظر مثلا 2 (مقدار عددی برای قسمت شماره 3) را بنویسید.
 6. 6.بر روی "تبدیل" کلیک کنید.
 7. 7.حالا جواب آماده است (جواب من 120 شد).
*توجه:قسمت های دیگر سایت هایی که معرفی می شوند ممکن است رایگان نباشد.

تومان